Na temelju članka 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ-a broj: 04/19), članka 9. Pravilnika o radu broj: 406/19 od 22.11.2019. godine i članka 30. Statuta „Komunalnog“ d.o.o. Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“ broj 01/19), direktor poduzeća je donio sljedeću

 

O D L U K U

o imenovanju komisije za provedbu javnog natječaja

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom imenuje se Komsija za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje za radno mjesto stručni suradnik za pravne poslove, u sljedećem sastavu:   

-          Pavo Goluža, dipl. oec

-          Ivona Pavlović, dipl.oec

-          Dražen Vujnović, mag. Turizma i zaštite okoliša

 

Članak 2.

 

Za tajnika Povjerenstva za provedbu javnog natječaja imenuje se Ivica Matić koji će obavljati administrativno - tehničke poslove za potrebe Komisije za provedbu javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Članovi Komsije dužni su u roku od osam (8) dana održati prvu sjednicu i izabrati između sebe predsjedavajućeg Komisije i donijeti Poslovnik o radu komisije.

 

Članak 4.

 

Zadatak članova Komisije za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje za radno mjesto stručni suradnik za pravne poslove, u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji je da izvrši sljedeće zadatke:

1.      otvara i razmatra pristigle prijave na prvoj sjednici;

2.      provodi pismeni i usmeni ispit;

3.      utvrđuje listu kandidata nakon provedenog postupka;

 

4.      dostavlja poslodavcu izvještaj i listu uspješnih kandidata o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi komisije;

5.      obavlja i druge poslove vezane za provođenje javnog natječaja.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici „Komunalnog“ d.o.o. Stolac.

 

 

 

 

                                                                                                              D I R E K T O R  
                                                        Marinko Papac, dipl.ing.

 

 

 

 

Obavještavaju se svi korisnici koji su priključeni na vodovodnu mrežu da zbog radova u Zrinsko-Frankopanskoj i Dubrovačkoj ulici dana 30.06.2021. godine (srijeda) u vremenu od 08.00 do 12.00 h neće biti vode zbog radova na vodovodnoj mreži.            

 

 

Molimo vas za razumijevanje!

Obavještavaju se svi korisnici koji su priključeni na vodovodnu mrežu da zbog radova u Ulici Stjepana Radića    (zgrade iza policije), zgrada policije i zgrada vatrogasnog, dana 30.06.2021. godine (srijeda) u vremenu od 08.00 do 10.00 h neće biti vode zbog radova na vodovodnoj mreži.            

 

 

Molimo vas za razumijevanje!

 

Obaviještavaju se svi korisnici koji su priključeni na vodovodni sustav u općini Stolac da zbog izrazito sušnog razdoblja i niskog vodostaja rijeke Bregave i ostalih izvorišta pitke vode ograniče potrošnju  koja se odnosi na zalijevanje zelenih površina, trošenje velikih količina vode u poljoprivredne svrhe, punjenje bazena i slično.

 

Kako bi na obostrano zadovoljstvo imali dovoljnu količinu vode u ovim vrelim ljetnim danima, apeliramo na  sve građane, za racionalno i odgovorno ponašanje prema ovom izvoru života.

Ukoliko se ove mjere ne budu poštivale, nažalost biti ćemo primorani uvoditi redukciju vode.

 

Molimo Vas za razumijevanje!